24/7 bereikbaar: 0593 - 522 456, ook voor spoed
Afspraak maken 0593 - 522 456

Informatie op de website van Huisdierenpraktijk Beilen

De website die u nu bezoekt, met de domeinnaam https://www.huisdierenartsenpraktijkbeilen.nl, is eigendom van Huisdierenpraktijk Beilen (hierna: Hdp Beilen). We streven ernaar alle informatie op deze website zo actueel, correct en betrouwbaar mogelijk te maken. Desondanks kan Hdp Beilen niet garanderen dat de informatie op deze website in alle gevallen correct of volledig is. Hdp Beilen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website geplaatste informatie.

De weergegeven (delen van) teksten, gegevens en/of tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Deze gegevens kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Hdp Beilen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verstrekken van foutieve informatie via deze website.

Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt, kunnen beschermde handelsmerken zijn. Ieder geschil met betrekking tot de website van Hdp Beilen valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil, zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is bezoekers van onze website niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen te veranderen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.

De veiligheid en inhoudelijke rechten

Hdp Beilen kan geen garantie bieden betreffende de veiligheid van deze website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of niet rechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

Teksten, lay-out, foto’s, afbeeldingen, artikelen en andere onderwerpen op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en/of wijzigingen mogen in om het even welk medium, nooit integraal worden overgenomen, tenzij Hdp Beilen hier vooraf schriftelijk of per e-mailbericht uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend. Het is wel toegestaan om informatie van deze internetsite af te drukken en/of te downloaden voor uw eigen, persoonlijke privégebruik.

Alle rechten op de inhoud van de website met de domeinnaam https://www.huisdierenpraktijk.nl/ berusten bij Hdp Beilen voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan Hdp Beilen.

Persoonsgegevens

Waarom hebben we uw gegevens nodig:

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u. Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail. Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw dier(en) bij en houden we bij welke medicatie er is voorgeschreven. Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.

Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart vragen we: Naam, adres, postcode en woonplaats (NAW), telefoonnummer (’s) waarop we u kunnen bereiken en uw E-mailadres.

Van uw huisdier vragen we: Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht en kleur.

Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in onze praktijk management software. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven. Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG richtlijnen te werken. Zij staan er voor in dat uw gegevens goed beveiligd zijn.

Zijn uw gegevens veilig?

Wij zorgen voor beveiliging van uw gegevens op verschillende manieren:

Het blijven uw gegevens!

U heeft ten alle tijden het recht op inzage in uw gegevens en de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen of door te sturen naar een andere partij (dataprobabiliteit). Na identiteitscontrole wordt er met u bepaald om welke gegevens het gaat en wat er mee moet gebeuren.

Wanneer u contact opneemt met Hdp Beilen via deze site, dan vragen we u om enkele contactgegevens te verstrekken. Wij gebruiken deze persoonlijke gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze, zoals om een afspraak te maken als u daar om verzocht heeft of om uw vragen te beantwoorden.

Een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) van Hdp Beilen kan vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken en/of te verspreiden.

Links naar andere sites

De website van Hdp Beilen bevat links waarmee u de website verlaat en op websites van andere partijen terechtkomt. De website van Hdp Beilen heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt doorgelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Hdp Beilen accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die u bezoekt te raadplegen.

Hdp Beilen is zorgvuldig als het gaat om het verstrekken van informatie aan de bezoekers van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van Hdp Beilen. Hdp Beilen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie op websites van derden. Hdpp Beilen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op dergelijke websites.

Deze privacyverklaring

Aan deze privacyverklaring kunnen (door derden) geen rechten worden ontleend. Hdp Beilen behoudt te allen tijde het recht om deze privacyverklaring te wijzigen naar eigen inzicht. Omdat deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, verzoekt Hdp Beilen u vriendelijk deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Copyright © 2018 Huisdierenpraktijk Beilen

De eerste keer?

Bel ons & kom langs

Contact

© 2024 Huisdierenpraktijk Beilen
Online vooruit met Webba